Risk Değerlendirme

Risk Değerlendirme, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında mevcut risklerin tespit edilerek sayısal hale getirilmesi ve öncelik sırasına konarak ortadan kaldırılmasını sağlayan bir uygulamadır. Risk değerlendirmede amaç tehlikelerin önceden tespit edilerek gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktır. Değişen çalışma koşullarında riskler ve tehlikeler değişeceği için her sektörde ve işyerinde farklı risk analizleri yapılmaktadır.

Yasa gereği Risk Değerlendirme, İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, Çalışan Temsilcisi, Destek Elemanı ve İşveren tarafından beraber hazırlanmakta olup her sayfası her bir kişi tarafından ayrı ayrı imzalanmaktadır. Tüm sayfalar rakam ile belirtilmelidir.

Çalışan temsilcisi ve destek elemanı işyeri sınıfına ve çalışan sayısına göre değişmekle beraber her işletmede en az 1 er kişi seçilmelidir. 50 çalışan üzerine çıkılan yerlerde 2 temsilci seçilmekte olup destek elamanı sayısı tehlike sınıfına göre çok tehlikeliden az tehlikeliye göre sırasıyla her 30, 40 ve 50 çalışanda 1 er destek elamanı olarak seçilir. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güveliği Kanununda detaylar ayrıntılı olarak belirtilmektedir.

İş Güvenliği çalışmalarının başında gelen Risk Analizi tehlike sınıfına göre çok tehlikeli sınıfta 2 yılda 1 kez, tehlikeli sınıfta 4 yılda 1 kez, az tehlikeli sınıfta ise 6 yılda 1 kez yapılmakta olup işyerinde bulunan tehlikelerin değişmesi, taşınma, yeni teknoloji gibi değişimlerle güncellenmektedir.

Risk analizinin bulunmaması maddi cezanın yanında işyerinin geçici süre ile kapanmasına neden olmaktadır. Risk Analizi, İş Güvenliği konusunda işyerinde olmazsa olmazlardandır.

Risk Değerlendirmesinde İş Sağlığı ve Güvenliği konularında görülen tehlikeler teker teker tespit edilir ve fotoğraflanır. Alınacak önlem öncelikli olarak tehlikeyi kaynağında önlemek olup en son çalışanın kişisel koruyucu donanım kullanmasını sağlamaktır. İş Sağlığı ve Güvenliği konularında yüksek tehlike ve etki çarpılarak bir sonuca varılır ve gerekli tedbir alındıktan sonra da aynı uygulama yapılarak karşılaştırılır. Bu çalışma proaktif bir çalışma olup kaza yaşanmadan önce önlenmeye çalışılmaktadır. Bu nedenden dolayı Risk Analizi, İş Güvenliği konusunda düşük maliyetli önleme metodu olarak kabul edilebilir.

Risk Değerlendirme konusunda Anadolu İş Güvenliği uzman kadrosu ile sizlere en güvenilir hizmeti vermektedir. İşiniz İhmale Gelmez.