İş Güvenliği

İş Güvenliği çalışmaları Dünyada 1850 li yıllarda İngiltere de sanayi devrimi ile beraber başladı. Sanayi devrimi ile artan kaynak ihtiyacı ile daha fazla iş gücü ve çalışma gereksinimi hissedildi. Bu tarihlerde çalışma koşulları ağır olmakla beraber çalışma yaşı da oldukça düşüktü. İlk çıkarılan yasalarda en düşük çalışma yaşı 9 olarak kabul edildi ve 12 yaşından küçüklerin gece çalışması yasaklanmıştır. Bu tarihlerde çalışma süreleri günlük 12 saat ve üzerinde olup herhangi bir denetim mekanizması bulunmamaktadır.

Get Answers

Günümüzde ise çalışma yaşı gerekli koşulların sağlanması kaydıyla 15 yaşında başlanmakta olup haftalık 35 saat ile sınırlandırılmıştır.

Yukarıda verilen örnek gibi İş Güvenliği çalışmaları yıllara göre üretim ve kaynak ihtiyacı artmasına rağmen daha insani koşullara ulaştı. Bunun en önemli nedeni ise yıllar içerisinde yönetimlerin en önemli kaynağın insan kaynağı olduğunu ve bu kaynağın iyi korunması gerektiğini fark etmesidir. Bu farkındalık ile İş Güvenliği prensipleri gelişmiş ve uygulamalar çeşitlenmiştir.

İnsan kaynağının korunması için İş Güvenliği, Ergonomi vb. bilim dalları oluşmuş olup temel amaç çalışanlarının sağlıklarını korumak ve bu sayede verimli çalışma alanı oluşturmaktır.

İş Güvenliğinde çeşitli uygulamalar yapılarak iş kazası sayısını azaltmak planlanmaktadır. Bu uygulamalar kaza riski olan noktalarda risklerin kaynağında önlenmesi prensibiyle planlanmaktadır. Kaynakta önlenen risk ortadan kalktığı için hiçbir çalışan için tehlike oluşturmamaktadır.

Örnek olarak etrafı güvenlik filesi ve ağlarla örülmüş, merdiven boşluğu, asansör boşluğu ve havalandırma boşluğu gerekli malzemeler ile kapatılmış bir inşaatta çalışanın düşme riski bulunmamaktadır. Çünkü İş Güvenliği açısından düşme riski çalışana bırakılmadan kaynağında önlenmiştir. Çalışanın düşebileceği herhangi bir yer kalmamıştır. Fakat bu uygulamalar maliyetli uygulamalar olup genel olarak tüm şantiyelerde yasal zorunluluk olmasına rağmen uygulanmamaktadır. Bunun yerine daha az maliyetli olduğu düşünülen çalışanın kendi tedbirlerini kendisi alması ve dikkat etmesi istenmektedir. Bu düşünce yolunun sonunda çalışanın hata yapma ihtimali bulunacağı için iş kazası kaçınılmaz olacaktır. Başta harcanmak istenmeyen ufak maliyetler iş kazası sonrasında ağır yaptırımlara, cezalara ve vicdan azabına dönüşecektir. Bu nedenlerden dolayı riskler işin başında ufak maliyetler yapılarak kaynağında önlenmeli ve kaza ihtimali çalışanın dikkatine ve tecrübesine bırakılmamalıdır. 

İş güvenliği konusunda Anadolu İş Güvenliği uzman kadrosu ile sizlere en güvenilir hizmeti vermektedir. İşiniz ihmale gelmez.