Çalışma Ortam Gözetimi

Çalışma ortamı gözetimi, iş sağlığı ve güvenliği hizmeti içerisinde gerçekleştirilen en önemli çalışmalardan bir tanesidir. Çalışma yapılan ortamda mevcut tehlike ve riskler tespit edilerek ortadan kaldırılması, mümkün değilse etkisinin azaltılması amaçlanmaktadır. Burada yapılacak olan iyileştirmelerde işverenin ve çalışanların büyük önemi bulunmaktadır. İyileştirme çalışmalarının planlanması ve reel hale getirilmesinde her iki kademenin de üzerine düşen görevi eksiksiz halde tamamlaması gerekmektedir.

Örnek vermek gerekirse, iş güvenliği uzmanının belirli periyotlarda saha kontrolü yapması, çalışanlar ile toplantı yapması ve fikir alması, iyileştirme çalışmaları hakkında işvereni bilgilendirmesi ve uyarması, önlemlerin alındığının takibi, iyileştirme çalışmaları için personel seçilmesi ve görevlendirilmesi ve bu uygulamaların sürekli hale getirilmesi olarak ifade edilebilir.

Çalışma ortamı gözetimi işyeri hekimlerinin de iş görevlerinin içerisinde yer almaktadır. İşyeri hekimleri de gözetim yaparak mevcut riskleri ve tehlikeleri ortadan kaldırmaya çalışmaktadır. Çalışma alanlarını kontrol ederek gerekli uyarıları ve iyileştirme çalışmalarını işverene ve çalışanlara bildirmektedir. Gerekli gördükleri zaman her iki kademe ile toplantı yapmakta ve uygun görülen iyileştirmeler yapılmaktadır.

Çalışma ortamı gözetiminde, toz ölçümü, gaz ölçümü, ses ölçümü, ısı- sıcaklık ölçümü testleri yapılmaktadır. Bu ölçüm sonuçları için verilen sınır değerlerin dışında olması durumunda gerekli çalışmalar yapılarak limit değerler arasına sokulmaktadır.

Örnek vermek gerekirse ses düzeyi ölçümü yapılır ve sonuç mevzuat değerler ile kıyaslanır. Mevzuatta;

  • Maruziyet sınır değer 87 DB'dir.
  • En yüksek maruziyet etkin değer 85 DB'dir.
  • En düşük maruziyet etkin değer ise 80 DB olarak verilmiştir.

Ölçüm sonucunun 80 db altında olduğu yerlerde her hangi bir çalışma yapılmasına gerek duyulmazken, 80 ve 85 arasında bulunan bölgelerde ses düzeyini azaltacak çalışmalar yapılmalıdır. Makine değişimi, teknoloji değişimi, ses kaynağının çalışandan uzaklaştırılması ve en son olarak çalışanlarda kulaklık bulunması sağlanmalıdır. 85 üzerinde bulunan bölgelerde ise yukarıda bulunan iyileştirmelerin dışında çalışanlar tarafından kulaklık takılmaktadır.

Bu geliştirme ve iyileştirme çalışmaları toz ölçümü, gaza ölçümü ve sıcaklık ölçümleri içinde gerçekleştirilebilmektedir. Bu uygulamalara rağmen gerekli limit değerlere ulaşılamaması durumunda çalışan değişimi, çalışma süresinin azaltılması vb. uygulamalar yapılmalıdır.

Çalışma Ortamı Gözetiminde Anadolu İş Güvenliği uzman kadrosu ile sizlere en güvenilir hizmeti vermektedir. İşiniz İhmale Gelmez